2024 Chawlhni Hmasa Ber Sunday School Hming Ziak Zat

Naupang Sunday School: Ni 7.1.2024 Zirtirtute leh Zirlai hming ziah dan hetiang hi a ni e.

Beginner Department:
Zirtirtu – 14; Zirlai – 47; Total – 61.

Primary Department:
Zirtirtu – 13; Zirlai – 71; Total – 84.

Junior Department:
Zirtirtu – 17; Zirlai – 79; Total – 96.

Intermediate Department:
Zirtirtu – 16; Zirlai – 73; Total – 89.

Sacrament Department:
Zirtirtu – 7; Zirlai – 26; Total – 33.

Senior Department:
Zirtirtu – 15; Zirlai – 83; Total – 98.

Zirtirtu zawng zawng – 83; Zirlai zawng zawng – 379.

Superintendent – 1; Secretary – 1.

NPSS zawng zawng – 463.

Puitling Sunday School: Ni 7.1.2024 Zirtirtute leh Zirlai hming ziah dan hetiang hi a ni e.

Zirtirtu zawng zawng: 70. (Superintendent leh Secretary te nen)

Zirlai zawng zawng: 835.

PTSS zawng zawng: 905.

You may also like